cabecera

SALUT MENTAL

La informació que apareix en este apartat és una ampliació del contingut del panell de l'exposició.

Bora és una estudiant d'últim curs d'Arquitectura que abans de la pandèmia treballava com a cambrera. Després de diversos mesos de gestions amb els serveis socials, ara rep la Renda Valenciana d'Inclusió, que suposa un ingrés mensual de 630 euros. Pateix un trastorn de la personalitat (cluster B) que es caracteritza per elements de dramatització, imprevisibilitat i variabilitat emocional.

No té família a Espanya, ja que prové d'un país de la Unió Europea. No té una xarxa de suport pròxima. Viu normalment llogada en alguna habitació d’un pis compartit, però no sol durar més de tres o quatre mesos al mateix lloc, ja que entra en conflicte amb facilitat. En l'últim pis els seus companys la van arribar a agredir físicament. Aquesta inestabilitat li està afectant negativament i està accentuant el seu trastorn.

Encara que els serveis socials i els jutjats estan valorant el seu cas, no rep cap altre tipus d'ajuda o tutela per part de les institucions. Aquesta situació no li permet continuar amb els seus estudis.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ DEL COL·LECTIU?

Les persones amb problemes de salut mental han patit una llarga història de marginació i discriminació. Són víctimes d'una actitud general d'incomprensió i no se'ls presta la protecció necessària per part de les institucions. Formen part dels grups socials més desfavorits.

QUÈ ES POT FER DES DE L’ECONOMIA SOCIAL?

El món cooperatiu i associatiu pot donar solucions d'integració social per a aquest col•lectiu a través de diverses vies d'actuació:

- Donant informació i suport personalitzat i facilitant l'accés als drets bàsics.

- Acompanyar les persones en el seu projecte de vida personal.

- Oferint recursos residencials per a afavorir la recuperació i integració en la comunitat.

- Promovent accions de cerca d'ocupació i creant xarxes de contacte amb empreses de l'entorn, així com accions de formació i orientació laboral.

- Realitzant activitats de sensibilització per a reduir l'estigma social i afavorir les xarxes de suport i la integració en la societat.

 QUI HO ESTÀ FENT?

- Red sanamente (Villena).

- Fundación ADIEM Comunitat Valenciana (Alicante).

- Asociación ACOVA (Valencia).

- Federació Salut Mental Comunitat Valenciana.

- Asociación Valenciana Trastornos de la Personalidad (ASVA TP)

- Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar.

- ASIEM Salud Mental (Valencia).

- ASAEM Salud Mental (Gandía).