cabecera

GÈNERE

La informació que apareix en este apartat és una ampliació del contingut del panell de l'exposició.

Mar té 12 anys d’antiguitat a l’empresa. Quan va néixer la seua filla va demanar una excedència d'un any perquè la seua família vivia lluny i, a més, volia seguir amb la lactància fins als sis mesos. Els seus estalvis van volar en aquest temps. Després de plantejar a la seua empresa el teletreball o adaptar la seua jornada d'alguna manera que li permetera conciliar millor, va optar per reduir les seues hores laborals a 29 a la setmana.

Sandra Herrero és saxofonista, té 22 anys i havia treballat dirigint orquestres i donant classes de música, quan tenia un aspecte masculí. En iniciar la transició el treball va començar a fallar, cobrava en negre, i se li van acabar les classes de música. Va deixar el saxo i es va apuntar a un grau de moda i confecció, però ho va tindre que deixar perquè va sentir el rebuig de l’entorn.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ DERIVADA?

L'estructura de la societat patriarcal provoca que la incorporació al mercat laboral de les dones es realitze en una situació de major precarietat (contractes temporals i a temps parcial, menors salaris, dificultats d’accés a llocs de responsabilitat, etc.)

Les dones continuen encarregant-se majoritàriament de les tasques de sostenibilitat de la vida, trobant moltes dificultats per conciliar la vida familiar i laboral.

Les persones homosexuals i més acusadament les de gènere no binari, tenen molts entrebancs per accedir al món laboral per les dificultats administratives relacionades amb la documentació i pels prejudicis socials.

QUÈ ES POT FER DES DE L’ECONOMIA SOCIAL?

Un dels principis de l’economia social i el cooperativisme és l’equitat, considerant que garantim les mateixes oportunitats a totes les persones afavorint la integració de les que es troben en una situació de desavantatge al món laboral pel seu gènere.

Aquest principi implica:

Democràcia i la participació de totes les persones.

Trencar amb els models patriarcals i fomentar una igualtat real.

Promoure mesures encaminades a ampliar els drets de conciliació, garantir condicions laborals dignes i qüestionar les relacions de poder.

Tractar de posar la vida i les cures al centre de l’activitat econòmica.

Donar suport a iniciatives que tracten de revertir les desigualtats econòmiques i socials generades per el gènere.

Acompanyament i finançament d’iniciatives emprenedores liderades per dones.

QUI HO ESTÀ FENT?

Des de les institucions, associacions i altres entitats vinculades a l’economia social i solidària es treballa per aconseguir la igualtat de gènere. Destaquem:

INSTITUCIONS I MOVIMENT ASSOCIATIU

- Coordinadora feminista València.

- Associació Las Kellys.

- Institut Valencià de dones i per la igualtat de gènere

 

AJUDES A L’EMPRENDIMENT SOCIAL DE LES DONES

- Programa Juntas Mejor de la Diputació de València i FEVECTA.

- Servei d'Atenció a persones emprenedores de FEVECTA.

- Programa DONA EMPRÈN de Novaterra i Caixa Popular.

- Jovesólides: Jóvenes hacia la solidaridad y el desarrollo.

 

COOPERATIVES

- Acompany-arte.

- Etitex Coop: perfil Facebook.

- Gestalmur Coop V: Cooperativa rural de Servicios de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio

- Gestalmur Coop V: perfil Facebook.

 

 

RECURSOS

- INFORME: Instituto europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

- INFORME: La economía del cuidado. Informe OIT El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente.

- VÍDEO: Campaña Rompamos la brecha, Fundación Mujeres.

- VÍDEO: Que no te brillen los prejuicios, Médicos del mundo.

 

ARTICLES:

- Emprendre és, per a mi, una forma de ser, és sinònim d'aportar.

- Etitex: Puntadas de economía social en Beneixida.

- Serlicoop, un gran proyecto humano y de servicios a la comunidad.

- La mayoría de las mujeres trans no desvelan su identidad en el trabajo. Artículo del periódico ABC