cabecera

DISCAPACITAT

La informació que apareix en este apartat és una ampliació del contingut del panell de l'exposició.

Pere va patir un accident quan tenia 18 anys que li va deixar tetraplègic. Li falta la mobilitat en cames i mans. Actualment té 35 anys. L'accident i els anys posteriors de recuperació i adaptació van arribar justamen a l'edat universitària, si bé que finalment es va incorporar a la universitat. Va estudiar Comunicació Audiovisual i un màster en multimèdia. Encara que li ha costat molts anys trobar una estabilitat laboral, actualment treballa com a responsable de comunicació i visualització de dades en una cooperativa que es dedica a millorar la vida de les persones en el seu hàbitat a través del disseny, gestió i planificació dels espais públics.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ EN L’EMPRESA ACTUAL?

Les persones amb discapacitat conformen un grup vulnerable que ha sigut sistemàticament exclòs del mercat laboral o relegat a llocs de baixa remuneració i escasses possibilitats de promoció.

Aquesta situació obstaculitza el seu desenvolupament personal, el dret a gaudir dels recursos i serveis disponibles per a tota la població i la possibilitat de contribuir amb les seues capacitats a la societat. La seua incorporació al mercat laboral és un factor clau per a la seua autonomia i la seua plena integració social.

QUÈ ES POT FER DES DE L’ECONOMIA SOCIAL?

- Fomentar l’associacionisme de les persones amb discapacitat i les seues iniciatives empresarials.

-  Millorar la formació professional del col·lectiu i la sensibilització de la població general per a lluitar contra els prejudicis i la discriminació social.

-  Comptar amb instal·lacions més accessibles que eviten obstacles estructurals com escales i altres barreres arquitectòniques.

-  Continuar treballant per a motivar i sensibilitzar les empreses a integrar a persones discapacitades a les seues plantilles.

QUI HO ESTÀ FENT?

- SERCOVAL, Serveis personals, socials i comunitaris.

- PorTalento, plataforma de gestió d'ocupació per a persones amb discapacitat.

- Cuidiscap (Villena), cooperativa d'integració social que gestiona un centre d'atenció diürna.

- Integrados (Villena) és una cooperativa que té com a objectiu la integració laboral de les persones amb discapacitat.

- Discapnet, portal de persones amb discapacitat.

 

ARTICLES BLOG FEVECTA

- CENTRE OCUPACIONAL TOLA Coop V fomenta la integración sociolaboral de personas adultas con discapacidad intelectual.

- CUIDISCAP COOP.V., Cooperativa de integración social para ofrecer un futuro con garantías a jóvenes con discapacidad intelectual.

- Cooperativismo y res pública, grandes aliados.

- ¿Una cooperativa puede ser una empresa de inserción?