cabecera

MIGRACIÓ

La informació que apareix en este apartat és una ampliació del contingut del panell de l'exposició.

Iván va vindre a València des de Bulgaria perquè va escoltar que hi ha molt de treball i es pagava un bon salari, un conegut li va donar el telèfon d’una persona que vivia a un poble a prop de València, aquesta persona el va ajudar molt. La gent del poble li va agafar confiança i per això el contracten per realitzar feines esporàdiques de vegades ell ajuda a altres persones bulgares. S’ajuden unes persones a altres.

Omar va emigrar a València des de Senegal. En un futur vol comprar una casa, formar una família i viure com totes les persones. Omar vol aconseguir un treball fix, perquè ara en disposa d’un de quatre hores i no té la situació legalitzada a l’Estat espanyol. Li agradaria recuperar sa vida, tornar a tindre diners per a regressar a Àfrica. No li importa que hi passen molts anys, però actualment és necessari que envie diners a sa mare i els seus germans.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ DEL COL·LECTIU?

Les persones migrants no consten en les estadístiques perquè són invisibles per al sistema. Viuen ocultes, amb inseguretat, fins que passen els tres anys i puguen demostrar «arrelament» per obtenir els pertinents «papers».

Per això les persones amb aquesta situació viuen des de l'exclusió més absoluta ja que si entren a formar part de el sistema poden ser detingudes.

Es per això que viuen en risc de pobresa a causa d'una vulnerabilitat que els obliga a realitzar treballs precaris i moltes vegades de manera il·legal.

QUÈ ES POT FER DES DE L’ECONOMIA SOCIAL?

La solidaritat humana i econòmica és un dels principis bàsics de l’economia social i del cooperativisme. Una de les les premisses fonamentals de l’ economía social i solidària és que l’economia ha de posar les persones al centre i no els beneficis econòmics.

Les entitats d’economia social i solidària són empàtiques i integradores amb totes les persones independentment del seu país d’origen.

-Tenen una missió integradora, subsidiària i de protecció de les persones més desfavorides.

- Creen llocs de treball de qualitat en sectors molt intensius i amb una gran proporció de mà d'obra de tercers països.

-Són empreses amb una dimensió participativa important en termes de seguretat i protecció que condueix a la disminució de l'economia informal i el treball irregular.

- Són un agent clau per al procés d'integració de les persones migrants: la salut i l'assistència, l'habitatge, la formació i educació i el treball i la integració activa de les persones migrants en la societat d'acollida.

-Contribueixen a promoure i donar suport a la creació d'ocupació, l'esperit empresarial i l'accés de les persones migrants i refugiades a una activitat econòmica.

QUI HO ESTÀ FENT?

INSTITUCIONS I MOVIMENT ASSOCIATIU

- Coordinadora Valenciana d'ONGD.

- Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR.

- Associació Valenciana per la Solidaritat amb l'Àfrica - AVSA

EMPRENDIMENT

- Migracoop: La migración y la revitalización del medio rural por el trabajo cooperativo

COOPERATIVES

- COTASA.

- Acompany-arte.

- Etitex Coop: perfil Facebook.

 

INFORMES

- Dades de població de la Comunitat Valenciana del www.epdata.es.

- Informe jurídico-social sobre la situación de las personas en lal Comunitat Valenciana del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.

 

VÍDEOS

- ¿POR QUÉ LA INMIGRACIÓN ES POSITIVA? Arcadi Oliveres.

- Una vida sin papeles. El País.

- Entrevista programa Salvados a Gonzalo Fanjul “ de la crisis migratoria”