cabecera

HABITATGE ASSEQUIBLE

La informació que apareix en este apartat és una ampliació del contingut del panell de l'exposició.

Salva, Sarah, Teresa i Fran, són quatre joves amics, que han acabat els seus estudis universitaris, fa pocs anys i des de llavors només han tingut treballs ocasionals i mal remunerats, la qual cosa els ha impedit independitzar-se, per la qual cosa continuen vivint amb els seus pares.

Han intentat viure de lloguer, amb una renda mensual que NO para de pujar, compartint pis i despeses els 4, per a arribar a final de mes, però no ha sigut possible.

Comprar una casa amb ajuda de la família és una possibilitat, però cal pagar l'entrada (30% del total a pagar) i el seu treball a penes els permet estalviar.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?

L'habitatge està sent un dels problemes que provoquen més maldecaps a les generacions actuals i continuarà sent-ho per a les del futur si res canvia. Els elevats índexs de precarietat laboral entre els joves contribueixen a això, perquè el dret a un habitatge digne se soscava si el seu alt cost ho fa viable només per a una minoria de la població.

Totes les persones necessitem un lloc per a viure, un sostre on aixoplugar-nos, però el dret que recull la constitució espanyola de poder tindre un habitatge digne s'està convertint en un luxe.

Moltes persones han sigut desnonades, es calcula en més de 645.000 les famílies que han sigut expulsades de la seua casa des del 2008.

Ara són els preus de lloguer els que s'han disparat, i la impossibilitat de la gent jove de poder pagar-los, i més en moments on la precarització laboral és un fet.

QUÈ ES POT FER DES DE L'ECONOMIA SOCIAL?

El cooperativisme d'habitatge pretén fer que l'habitatge siga accessible i digne, però, a més, iniciatives com el cohabitatge cooperatiu van un pas més enllà per a donar resposta global a altres preocupacions que poden anar parelles: l'envelliment d'una població amb major esperança de vida, la despoblació de zones rurals, les dificultats dels joves per a accedir al seu primer habitatge…

La Cooperativa d'Habitatge et permet accedir a un habitatge a preu de cost, reduint intermediaris, estalviant-te entre 15-20% del seu preu normal en el mercat.

QUÈ ES EL COHABITATGE COOPERATIU?

Són comunitats de persones que viuen en un entorn que elles mateixes han dissenyat i que normalment es componen de diversos habitatges o apartaments independents (adaptades o adaptables), situades entorn d'una sèrie d'equipaments i espais comuns que complementen l'habitatge privat, pensats per a facilitar i enfortir la interacció social, la comunicació i l'ajuda mútua, afavorint les relacions pròximes entre els socis i residents.

Aquestes cooperatives poden adoptar diferents tipologies, des d'habitatges fins a consumidors i usuaris, fins i tot combinant habitatges i treball associat.

QUI HO ESTÀ FENT?

- Federació Valenciana de CooperativEs - FECOVI t'ajuda a posar en marxa la teua cooperativa d'habitatge, en format tradicional o en noves formes de cooperativisme d'habitatges com el Cohousing.

- La Dinamo, Una fundació que treballa l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús amb recursos molt útils. Assessora tant a persones interessades com a l'Administració Pública.

 - Perviure habitatge col·lectiu, acompanya a grups d'autopromoció en projectes de cohabitatge.

- Un lloc per viure, aplicació en línia per avaluar la viabilitat econòmica dels projectes de cohabitatge.

- CELOBERT, guia per a facilitar l'accés a sòl per a cooperatives des de l'administració.

ARTÍCULOS BLOG FEVECTA

- Las 4 razones por las que el cohousing cooperativo puede ayudarte a ser más feliz.

- Cohousing rural, una segunda oportunidad para los pueblos de interior.